Catalog → keeshond/wolfspitz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Newest

Keeshond/Wolfspitz
№ pedigree: RKF 5541715
Born: 1 February 2019
Added to the catalog 13 December 2019
PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 16 March 2019
Added to the catalog 13 December 2019
Yukka Star Zvezda For sale
PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 31 October 2019
Added to the catalog 10 December 2019
Keeshond/Wolfspitz
Added to the catalog 8 December 2019
1 litter 1 puppy
Libe Kinder Nid Illyuzhen
Keeshond/Wolfspitz
Born: 15 April 2019
Added to the catalog 6 December 2019
Jefeli Soul Bingo
undefined, Eyes-clean, PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 4 October 2019
Added to the catalog 4 December 2019
Jefeli Soul Bruno
undefined, Eyes-clean, PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 4 October 2019
Added to the catalog 4 December 2019
Jefeli Soul Brauni For sale
undefined, Eyes-clean, PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 4 October 2019
Added to the catalog 4 December 2019
Jefeli Soul Barni For sale
undefined, Eyes-clean, PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 4 October 2019
Added to the catalog 4 December 2019
Gloriya Iz Snezhnoy Gubernii
Keeshond/Wolfspitz
Born: 26 September 2018
Added to the catalog 26 November 2019
Divnyy Angel Iz Snezhnoy Gubernii
Keeshond/Wolfspitz
Born: 13 November 2019
Added to the catalog 22 November 2019
Devitsa Krasa Iz Snezhnoy Gubernii For sale
Keeshond/Wolfspitz
Born: 13 November 2019
Added to the catalog 22 November 2019
Femeli Mars Elisey For sale
Keeshond/Wolfspitz
Born: 16 September 2019
Added to the catalog 18 November 2019
Angelika Elda Harma
undefined, PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
№ pedigree: БКО 097 - 008463
Born: 24 July 1916
Added to the catalog 16 November 2019
Geisha Kees Of The Spring
PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 3 November 2018
Added to the catalog 14 November 2019