23.03.2018. Rang ChK. Nazionalnaya vistavka porodi. ROO KK "PLANETA SOBAK". Moskva

Nemezkii Malii Shpiz Belii (6)
Judge: Jean Sharp-Bale(UK)
Dogs
Класс shchenkov
47
Очень перспективный
1
CW, BOB PUPPY
31.8.2017. RKF 5161445.
Класс yuniorov
48
Отлично
1
CW, YuChK, BOS, BOB JUNIOR
9.5.2017. RKF 5161522. Pom Omelet Alein Delon x Pom Omelet Merlin Monroe. br.: Kruglova Marina. ow.: Zamyatkina Elena
Females
Класс shchenkov
49
Очень перспективный
1
CW, BOS PUPPY
17.8.2017. Zhordzh x Zhaklinka Kartinka.
Класс yuniorov
50
Отлично
1
CW, YuChK, BOS JUNIOR
14.12.2016. RKF 4735198. Malahovskiy Volkodav Zum Zum x Malahovskiy Volkodav Tinki-Vinki.
Класс otkritii
51
Отлично
1
CW, ChK, LS, BOB
31.3.2015. RKF 4212828. Edelveis x Malahovskiy Volkodav Arisha.
Класс chempionov
52
Отлично
1
CW, KChK
5.4.2014. RKF 3914207. Niko x Dusha Moya Illisia.Add results: Борисова Юлия Юрьевна