2.04.2022. Rang KChK. Monoporodnaya Vistavka Kchk V Kazhdom Klasse Sankt-Peterburg. SPB ROO KK "ELITA". Sankt-Peterburg

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Belii i pyatnistii (1)
Judge: Филатова Алла
Bitches
Junior class
21
Excellent
1
YuKChK
1.4.2021. РКФ 6238629. Only My Pom Snow Dlya Appolo Alvarez x Bravo's Part Time Diva.Add results: Ковалева Анна Алексеевна