Catalog → grossspitz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Newest

Grossspitz
№ pedigree: 4R9772U80
Born: 22 August 2010
Added to the catalog 25 July 2023
1 litter 1 puppy
Grossspitz
№ pedigree: R499850W2
Born: 1 December 2010
Added to the catalog 25 July 2023
PRA
Grossspitz
№ pedigree: R504331907T21
Born: 10 April 2016
Added to the catalog 25 July 2023
Dämmerung Čuda Sreća
PRD, PRA, Eyes-clean
Grossspitz
№ pedigree: R504331908T22
Born: 10 April 2016
Added to the catalog 25 July 2023
Grossspitz
№ pedigree: 4R9920U37
Born: 5 May 2013
Added to the catalog 25 July 2023
1 litter 2 puppies
Dämmerung Sјaјna
HD-A, PL-0, Eyes-clean
Grossspitz
№ pedigree: R504337026Y8
Born: 1 January 2012
Added to the catalog 25 July 2023
1 litter 2 puppies
Zhivaya Legenda For sale
Grossspitz
Born: 6 March 2023
Added to the catalog 5 April 2023
Zhritsa Lyubvi For sale
Grossspitz
Born: 6 March 2023
Added to the catalog 5 April 2023
Zhyostkiy Almaznyy Boss Ot Sveta Mechty
Grossspitz
Born: 6 March 2023
Added to the catalog 5 April 2023
Xaver Black Re-Jan Moravia
Grossspitz
№ pedigree: RKF 6556204
Born: 21 May 2021
Added to the catalog 20 December 2022
1 litter 3 puppies
Grossspitz
№ pedigree: CMKU/NS/16100/18/20
Added to the catalog 20 December 2022
1 litter 1 puppy
Tsvetuschaya Roza
Grossspitz
№ pedigree: RKF 6291752
Born: 12 June 2021
Added to the catalog 12 November 2022
Tsaritsa Yuga Ot Sveta Mechty
Grossspitz
№ pedigree: RKF6291753
Born: 12 June 2021
Added to the catalog 12 November 2022
Grossspitz
№ pedigree: CMKU/NS/15169/17
Born: 11 July 2017
Added to the catalog 10 October 2021
Grossspitz
Added to the catalog 10 October 2021
1 litter 2 puppies


Coat