Stetsenko Yuliya

Stetsenko Yuliya
Rossiya - Moskva

Born in the kennel


Donik Style Sylvia
Japanese Spitz
Born: 12 May 2022
Donik Style Kler
Japanese Spitz
№ pedigree: RKF 6291952
Born: 4 April 2021