Catalog → kleinspitz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tabasco
Kleinspitz
№ pedigree: LŠVK DSK 0531/18
Born: 20 September 2018
Added to the catalog 7 December 2018
Taffi Iz Donskoy Liberii
Kleinspitz
№ pedigree: RKF 3693897
Born: 22 July 2013
Added to the catalog 24 July 2017
2 litters 6 puppies
Taffi Korolevskaya Osoba
Kleinspitz
Born: 11 September 2018
Added to the catalog 6 November 2018
1 litter 1 puppy
Taganayskaya Zvezda Sladkaya Yagodka
Kleinspitz
№ pedigree: RKF 6002970
Born: 18 April 2020
Added to the catalog 24 October 2021
Tainstvennaya Ledi Bu
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ 4296392
Born: 23 June 2015
Added to the catalog 6 July 2017
Tair Tema
Kleinspitz
№ pedigree: RKF1843521
Born: 17 February 2006
Added to the catalog 13 January 2017
15 litters 17 puppies
Tais Afinskaya
Kleinspitz
№ pedigree: RKF2841377
Born: 6 September 2010
Added to the catalog 24 September 2014
3 litters 5 puppies
Tais Afinskaya
Kleinspitz
Born: 8 December 2014
Tais Afinskaya
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ 3440565
Born: 24 May 2012
Added to the catalog 22 February 2016
4 litters 11 puppies
Taison
Kleinspitz
№ pedigree: BCU 097 - 002855
Born: 3 May 2013
Added to the catalog 5 April 2018
1 litter 4 puppies
Takaya Topotushka Tiara
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ 3322810
Born: 2 January 2012
Added to the catalog 17 March 2016
Takayuki Von Roten Blitz
Kleinspitz
№ pedigree: щ/к
Born: 18 September 2021
Added to the catalog 14 October 2021
Take Your Chans
Kleinspitz
№ pedigree: RKF 4388246
Born: 2 November 2015
Added to the catalog 22 January 2018
1 litter 5 puppies
Taki Flou Of Lav
Kleinspitz
Born: 26 February 2017
Added to the catalog 27 June 2017
Taleks Mademuazel' Azaro
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ 4889966
Born: 18 February 2017
Added to the catalog 30 September 2018
1 litter 3 puppies
Taleris Visada Kartu
PL 0/0
Kleinspitz
№ pedigree: LŠVK DSK 0249/13
Born: 30 May 2013
Added to the catalog 26 January 2018
13 litters 40 puppies
Talika Iz Donskoy Liberii
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ 5569189
Born: 12 December 2018
Added to the catalog 3 February 2022
Talisha Drim
Kleinspitz
№ pedigree: RKF 4161916
Born: 5 February 2015
Added to the catalog 18 April 2018
4 litters 10 puppies
Talisman Na Udachu
Kleinspitz
Born: 2 May 2018
Added to the catalog 16 June 2018
Talita Borealis
Kleinspitz
Born: 21 January 2017
Added to the catalog 20 March 2018