Catalog → japanese spitz → Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zara Vom Rollenden Haus
PL-0
Japanese Spitz
Born: 17 February 2017
Added to the catalog 8 January 2018
3 litters 7 puppies
Zarina Vom Rollenden Haus
Japanese Spitz
№ pedigree: RKF 1232592
Born: 1 November 2003
Added to the catalog 24 March 2016
3 litters 4 puppies
Zavetnaya Strast' Buran
Japanese Spitz
Born: 28 February 2018
Added to the catalog 11 March 2019
Zeya Vom Rollenden Haus
Japanese Spitz
№ pedigree: РКФ 2759720
Born: 19 May 2010
Added to the catalog 19 July 2012
5 litters 10 puppies
Zhaklin Iz Sibirskogo Knyazhestva
Japanese Spitz
Born: 16 May 2014
Zhan Iz Sibirskogo Knyazhestva
Japanese Spitz
Born: 16 May 2014
Added to the catalog 24 May 2014
Zhannet Vom Rollenden Haus
Japanese Spitz
Born: 19 April 2001
Added to the catalog 6 October 2010
Zhaplu Vidzhis Prayd
Japanese Spitz
Born: 27 January 2015
Added to the catalog 20 February 2017
Zhasmin Iz Sibirskogo knyazhestva
Japanese Spitz
Born: 16 May 2014
Added to the catalog 24 May 2014
Zheneveva iz Sibirskogo knyazhestva
Japanese Spitz
Born: 16 May 2014
Added to the catalog 27 July 2014
Zhessika Vidzhis Prayd
Japanese Spitz
Born: 27 January 2015
Added to the catalog 20 February 2017
Zhulik Vidzhis Prayd
Japanese Spitz
Born: 27 January 2015
Added to the catalog 20 February 2017
Zolotaya Lad'ya Lilike Snezhnyy Angel
Japanese Spitz
№ pedigree: РКФ 4559828
Born: 23 April 2016
Added to the catalog 27 July 2017
Zorg Vom Rollenden Haus
Japanese Spitz
Born: 1 November 2003
Added to the catalog 30 August 2015
2 litters 2 puppies
Zunami Stremitelnaya
Japanese Spitz
№ pedigree: RKF2444115
Born: 10 January 2009
Added to the catalog 6 May 2014
1 litter 4 puppies
Zvezdochyot Kioko
Japanese Spitz
Born: 5 October 2014
Added to the catalog 23 February 2015
Zvonkaya Kapel' Kharumi
Japanese Spitz
№ pedigree: RKF3618371
Born: 5 April 2013
Added to the catalog 11 March 2016
1 litter 2 puppies
Zvyozdnaya Noch' Khoshiko
Japanese Spitz
Born: 5 October 2014
Added to the catalog 11 December 2014
Zvyozdochka Belaya Mitsu
Japanese Spitz
Born: 5 October 2014
Added to the catalog 23 February 2015
1 litter 1 puppy