Catalog → grossspitz → D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Denver Von Den Flauschigen Wächtern
undefined, HD-A, ED-1, OCA2 - NN, prcd-PRA -NN, d1 - D/D
Grossspitz
№ pedigree: IHV 1468.19.01174
Born: 9 July 2019
Added to the catalog 19 September 2020
1 litter 3 puppies
Dessy Zadni Luka
Grossspitz
Born: 7 March 1978
Added to the catalog 12 January 2013
1 litter 1 puppy
Dino Bleck Re-Jan Moravia
Grossspitz
№ pedigree: CMKU/NS/10555/10
Born: 10 February 2010
Added to the catalog 8 December 2019
1 litter 1 puppy
Dora Z Pantheonu
Grossspitz
Born: 18 February 1988
Added to the catalog 12 January 2013
1 litter 1 puppy