Breeder Nekrasov Arkadiy

Nekrasov Arkadiy
Rossiya - Krasniy Sulin

Male for breeding


Versache Brayt Kristall
Kleinspitz
№ pedigree: RKF 4293829
Born: 27 May 2015