Myakushina Evgeniya

Myakushina Evgeniya
Russia - Izhevsk

Born in the kennel


Kelt Melga's Redzhina
Pomeranian/Zwergspitz
№ pedigree: RKF3202353
Born: 2 November 2011
1 litter 1 puppy

Belong to the kennel

List of litters (total 1)
22.1.2014 - Король Шарм Алекс x Кельт Мельга'с Реджина - 1 puppy

22.1.2014
Korol Sharm Aleks x Kelt Melga's Redzhina
Sofiya Greis Rouzi
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 22 January 2014