Miroshnik Natalya

Miroshnik Natalya
Rf - Mitishchi

Breeder's by

List of litters
23.2.2013 - Старпом Винсент x Юстиниана - 1 puppy

23.2.2013
Starpom Vinsent x Yustiniana
Kevin Lucky Star
PL0/0, Eyes-clean
Mittelspitz
№ pedigree: RKF 3700291
Born: 23 February 2013