We represent the litter from Kardashianpoms Dream Maker and Bon-Chanterelle Ezhevika!

Kardashianpoms Dream Maker
Bon-Chanterelle Ezhevika
Bon-Chanterelle Ezhevika
Junior Champion of the Czech Republic