Kennel Adskaya Gonchaya

Kozhevnikova Viktoriya
Rossiya - Sevastopol

  +79787199519

 palada1@rambler.ru


Owner's by


El Dolche Amiko Kira
Volpino Italiano
Born: 2 September 2013