6.03.2022. Rang KChK. Vistavka Nemezkih Shpizev Ranga Kchk G. Usole-Sibirskoe. UGDOOLZh ARTO. Usole-Sibirskoe

Nemezkii Zvergshpiz / Pomeranskii Shpiz Belii i pyatnistii (2)
Judge: Radziuk Sviatlana
Bitches
Junior class
14
Excellent
1
YuKChK
19.5.2021. Snejnaya Dinastiya Vincent Of Bellos-Fols x Hevn Hart Guardian Endzhel. br.: Pulyaeva Olga. ow.: Pulyaeva Olga
Intermediate class
15
Excellent
1
KChK
24.5.2020. RKF 6000604. Ilang-Ilang x Vladyka Gor Taezhnaya Skazka.Add results: Ковалева Анна Алексеевна