14.3.2020. Rang PK. Nazionalnaya Vistavka Porodi. ZLZh "LIDER I PRESTIZh". Moskva

Nemezkii Bolshoi Shpiz Chernii, Korichnevii (1)
Judge: Оганова Галина (Россия)
Females
Класс chempionov
31
Отлично
1
CW, PK, LS, BOB BIS-IV
4.9.2017. CMKU/NS/15305/17. Logan Sumbarsky Pramen x Chloe Black Re-Jan Moravia. br.: Nociarová Renáta. ow.: Umnova SvetlanaAdd results: Omega