26.01.2019. Rang ChRKF. Zvezdnaya Zima. SPb ROO KLZh «Assambleya». Sankg-Peterburg

Nemezkii Srednii Shpiz Belii (1)
Judge: Jovanovic Nemanja
Dogs
Класс yuniorov
239
Отлично
9.2.2018.Add results: oliffka