21.01.2007. Rang ChK. Nazionalnaya Vistavka Porodi. NKP. Moskva

Nemezkii Srednii Shpiz Belii (5)
Judge: Elzbieta Chwalibog (Poland)
Dogs
Класс shchenkov
36
21.5.2006. Dorsdorf Elf Uait x Aiskneht Baronessa Blanka. br.: Denisova Elena Aleksandrovna.
Класс yuniorov
37
9.1.2006. RKF 1836270. Dorsdorf Elf Uait x Georgina Aiskneht. br.: Denisova Elena Aleksandrovna. ow.: Denisova Elena Aleksandrovna
Класс otkritii
38
24.4.2004. РКФ 1585545. Ayskneht Raudi Reyser x Aiskneht Noemi. br.: Denisova Elena Aleksandrovna.
Females
Класс otkritii
39
24.4.2004. РКФ 1584558. Aiskneht Roudi Robin x Aiskneht Noemi. br.: Denisova Elena Aleksandrovna. ow.: Prokofeva Tatyana Aleksandrovna
Класс chempionov NKP
40
24.4.2004. РКФ 1584557. Aiskneht Roudi Robin x Aiskneht Noemi. br.: Denisova Elena Aleksandrovna. ow.: Pershina Irina
Спасибо за присланный каталог Москвиной Светлане.Add results: Omega