Breeder Chernogorova Natalya

Chernogorova Natalya
Russia - Barnaul

Born in the kennel


Benzel iz Mirashela
PHPT-negative
Keeshond/Wolfspitz
Born: 3 August 2007