Kennel Blesk Stolitsy

Zavalova Oksana
Russia - Moskow
Pomeranian, Klein spitz, Mittle spitz

  +79671430076

  Блеск Столицы

 bleskstolitsy.ru

 bleskstolitsy@yandex.ru

Male for breeding


Блеск Столицы Аполлон
Mittle spitz
Born: 10 июля 2017
Owner: Zavalova Oksana
Phone: +79671430076
Email: bleskstolitsy@yandex.ru
Country: Russia
City: Moskow

Owner's by


Блеск Столицы Андромеда
Klein spitz
Born: 10 июля 2017
Breeder: Zavalova Oksana
Kennel: Blesk Stolizi
Phone: +79671430076
Email: bleskstolitsy@yandex.ru
Country: Russia
City: Moskow
Рус Хаус Ворхут Заурина Брент
Klein spitz
Born: 11 июня 2017
Breeder: Gelya Elena Yurevna
Kennel: Rus Haus Vorhut
Phone: 8(903)552-08-04
Email: rushausvorhut@yandex.ru
Country: Russia
City: Moscow
Огненный Лис Красавица Ночи
Klein spitz
№ pedigree: РКФ 4458544
Born: 16 января 2016
2 litters
Breeder: Ilicheva Elena
Kennel: Ognennii Lis
Phone: 8 910 705 84 28
Email: elena197207@yandex.ru
Country: Russia
City: Kaluga

Breeder's by


10.7.2017
Блеск Столицы Аполлон
Mittle spitz
Born: 10 июля 2017
Owner: Zavalova Oksana
Phone: +79671430076
Email: bleskstolitsy@yandex.ru
Country: Russia
City: Moskow
Блеск Столицы Арес
Klein spitz
Born: 10 июля 2017
Owner: Vinogradova Aleksandra
Country: Rossiya
Блеск Столицы Андромеда
Klein spitz
Born: 10 июля 2017
Owner: Zavalova Oksana
Phone: +79671430076
Email: bleskstolitsy@yandex.ru
Country: Russia
City: Moskow
Блеск Столицы Афина
Klein spitz
Born: 10 июля 2017
16.9.2018
Блеск Столицы Блэк Сильвер
Pomeranian
Born: 16 сентября 2018
Блеск Столицы Бавария
Klein spitz
Born: 16 сентября 2018
Блеск Столицы Бургундия
Klein spitz
Born: 16 сентября 2018