Vashlaeva Lyubov'

Vashlaeva Lyubov'
Rossiya - Ribinsk
Pomeranian, Klein spitz

Male for breeding


Риф Фаворит Даймонд
Pomeranian
Born: 26 октября 2016
Owner: Vashlaeva Lyubov'
Country: Rossiya
City: Ribinsk

Owner's by


Цэя Леди Ночь
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4551249
Born: 13 декабря 2015
1 litter
Breeder: Dobrotina Svetlana
Country: Rossiya
City: Yaroslavl

Breeder's by


29.9.2017
Джолли Литтл Энжел Смайл
Pomeranian
№ pedigree: RKF
Born: 29 сентября 2017
Джесси Де Лишес Люсия
Pomeranian
№ pedigree: RKF
Born: 29 сентября 2017
Джастин Блейз Оф Найт
Pomeranian
Born: 29 сентября 2017
23.2.2018
Валенсия Ангел Оф Голд
Pomeranian
№ pedigree: RKF 230218
Born: 23 февраля 2018