Sharayktna Natal'ya

Sharayktna Natal'ya
Rossiya - Kansk
Klein spitz

  +79130426509

 Nnata-sha75@yandex.ru

Male for breeding


Лайфгрифф Алан
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4802363
Born: 23 декабря 2016
Owner: Sharayktna Natal'ya
Phone: +79130426509
Email: Nnata-sha75@yandex.ru
Country: Rossiya
City: Kansk