Raikov Evgenii

Raikov Evgenii
Rossiya - Sankt-Peterburg

Owner's by


Nevastar Umniza Marta
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 октября 2014