Catalog → вольфшпиц/кеесхонд

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Astrazenik Bud' S'chastliv
PHPT-negative b/d
Keeshond
Born: 8 декабря 2010
Added to the catalog 19 августа 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
Astrazenik Byt' Zvezdoj
PHPT-negative b/d
Keeshond
Born: 8 декабря 2010
Added to the catalog 19 августа 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Divnaya Feeriya
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 марта 2014
Added to the catalog 29 марта 2014
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Dobrodey
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 марта 2014
Added to the catalog 29 марта 2014
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Don Perin'on
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 марта 2014
Added to the catalog 29 марта 2014
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Dover'sya Chuvstvam
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 марта 2014
Added to the catalog 29 марта 2014
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Drugaya Real'nost'
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 марта 2014
Added to the catalog 29 марта 2014
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Dzhekpot
PHPT-negative
Keeshond
Born: 6 марта 2014
Added to the catalog 29 марта 2014
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Get The Best
PHPT-negative
Keeshond
Born: 2 марта 2012
Added to the catalog 15 августа 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Glitter Dew
PHPT-negative
Keeshond
Born: 2 марта 2012
Added to the catalog 1 апреля 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
Astrazenik Golden Age
PHPT-negative
Keeshond
Born: 2 марта 2012
Added to the catalog 25 августа 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Grand Capitan
PHPT-negative
Keeshond
Born: 2 марта 2012
Added to the catalog 8 июня 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Grand Prix
PHPT-negative
Keeshond
Born: 2 марта 2012
Added to the catalog 8 июня 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Vos'hischeniya Dostoyna
PHPT-negative b/d
Keeshond
Born: 17 марта 2011
Added to the catalog 19 августа 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
AstraZenik Vsegda Perviy
PHPT-negative b/d
Keeshond
Born: 17 марта 2011
Added to the catalog 19 августа 2012
Breeder: Savizkaya Yuliya
Kennel: AstraZenik
Phone: +375 296 51 36 85
Email: zheneva2003@mail.ru
Country: Belarus
City: Grodno
Ася
Keeshond
Born: 31 декабря 2012
Added to the catalog 27 апреля 2013
Breeder: Sokolova Anna
Country: Russia
Atan Stred Moravy
Keeshond
Born: 16 марта 1995
Added to the catalog 16 января 2014
1 litter
Atar Vom Reisehof
Keeshond
Born: 30 мая 1998
Added to the catalog 16 января 2014
1 litter
Athena KJ Knockout
Keeshond
Added to the catalog 19 сентября 2012
1 litter
Atlantida Vitania-Star
PHPT-negative
Keeshond
Born: 23 января 2016
Added to the catalog 6 января 2017
Breeder: Miranovich Anastasiya
Kennel: Vitania-Star
Phone: +375298126151
Email: vitan1a@mail.ru
Country: Belarus
City: Borisov