Catalog → померанский шпиц → white

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Newest

Pomeranian
Added to the catalog 12 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Pomeranian
Added to the catalog 12 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Pomeranian
Added to the catalog 12 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Pomeranian
Added to the catalog 11 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Gunzo Of True Victorija Fci
Pomeranian
Added to the catalog 11 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Dietleib Of True Victorija Fci
Pomeranian
Added to the catalog 11 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Mathilda White Teddi Bear Of True Victoria Fci
Pomeranian
Born: 18 апреля 2017
Added to the catalog 11 декабря 2018
Pomeranian
№ pedigree: KCTH11500235
Born: 29 ноября 2014
Added to the catalog 11 декабря 2018
Breeder: Wattanachod Kaseenee
Kennel: Pom Omelet
Country: Thailand
Pomeranian
№ pedigree: KCTH 050413118075
Added to the catalog 11 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Рунда For sale
Pomeranian
Born: 12 сентября 2018
Added to the catalog 11 декабря 2018
Breeder: Izhgulina Svetlana
Phone: +79042990992
Email: svetlan-izhgulin@yandex.ru
Country: Rossiya
City: Lipezk
Pomeranian
Added to the catalog 10 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Онли Овейшн Лас Вегас
Pomeranian
№ pedigree: RKF 4580854
Born: 27 апреля 2016
Added to the catalog 10 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Pomeranian
№ pedigree: RKF 3489585
Added to the catalog 8 декабря 2018
1 litter 1 puppy
Pomeranian
№ pedigree: RKF 5258083
Born: 14 декабря 2017
Added to the catalog 8 декабря 2018
Breeder: Kurbatova Elena
Kennel: Onli Oveishen
Phone: 89106504931
Country: Rossiya
City: Michurinsk
Pomeranian
№ pedigree: RKF 4296002
Added to the catalog 8 декабря 2018
1 litter 1 puppy


Coat