Pchelina Svetlana

Pchelina Svetlana
Rossiya - Yaroslavl
Mittle spitz

Breeder's by


6.12.2015
Mittle spitz
№ pedigree: РКФ4454313
Born: 6 декабря 2015
Owner: Kozak Svetlana
Phone: +79109605250
Email: kozak-sveta1973@mail.ru
Country: Russia
City: Yaroslavl