Kennel Lovanimals

Novoychik Veronika
Rossiya - Ekaterinburg
Klein spitz

Male for breeding


Шейх Мартин
Klein spitz
Born: 20 сентября 2016
Owner: Novoychik Veronika
Phone: 89068028246
Email: saskewlove1998@gmail.com
Country: Rossiya
City: Ekaterinburg