Novikova Yuliya

Novikova Yuliya
Rossiya - Barnaul
Klein spitz

Male for breeding


Блум Гифт Оф Лайф
Klein spitz
Born: 24 декабря 2016
Owner: Novikova Yuliya
Country: Rossiya
City: Barnaul