Mordvinova Evgeniya

Mordvinova Evgeniya
Rossiiya - Orenburg
Japan Spitz

Breeder's by


23.8.2015
Юдзиро Исами
Japan Spitz
№ pedigree: RKF 4450481
Born: 23 августа 2015
Owner: Novikova Irina
Country: Rossiya
City: Yaroslavl