Mordvinova Evgeniya

Mordvinova Evgeniya
Rossiya - Orenburg
Japan Spitz

Breeder's by


23.8.2015
Юдзиро Исами
Japan Spitz
№ pedigree: RKF 4450481
Born: 23 августа 2015
Owner: Novikova Irina
Phone: +7 915 980 48 30
Email: glebova81@yandex.ru
Country: Rossiya
City: Yaroslavl