Malisheva Yuliya

Malisheva Yuliya
Rossiya - Samara

  +79171140486

 guliyamalysheva@ya.ru

Pomeranian, Klein spitz

Owner's by


Инфанта Великолепная
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4552781
Born: 2 декабря 2015
Breeder: Malisheva Yuliya
Phone: +79171140486
Email: guliyamalysheva@ya.ru
Country: Rossiya
City: Samara
Инфинити Айс Крим
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4552780
Born: 2 декабря 2015
1 litter
Breeder: Malisheva Yuliya
Phone: +79171140486
Email: guliyamalysheva@ya.ru
Country: Rossiya
City: Samara
Глэмэрес Глория Гифт
Klein spitz
№ pedigree: RKF3686101
Born: 10 января 2013
3 litters
Breeder: Zaloznii I.
Country: Rossiya
City: Samara

Breeder's by


28.12.2014
Марсель Морсо
Pomeranian
Born: 28 декабря 2014
Марлен Дитрих
Klein spitz
Born: 28 декабря 2014
Owner: Zudaeva Elena
Email: lina1501@yandex.ru
Country: Rossiya
City: Samara
Klein spitz
Born: 28 декабря 2014
2.12.2015
Инфанта Великолепная
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4552781
Born: 2 декабря 2015
Owner: Malisheva Yuliya
Phone: +79171140486
Email: guliyamalysheva@ya.ru
Country: Rossiya
City: Samara
Инвиктус Пако Рабан
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4552779
Born: 2 декабря 2015
1 litter
Owner: Moroz Oksana
Phone: 89272017010
Email: Morozka95@yandex.ru
Country: Rossiya
City: Самара
Инфинити Айс Крим
Klein spitz
№ pedigree: RKF 4552780
Born: 2 декабря 2015
1 litter
Owner: Malisheva Yuliya
Phone: +79171140486
Email: guliyamalysheva@ya.ru
Country: Rossiya
City: Samara
Klein spitz
Born: 2 декабря 2015
15.11.2016
Сириус Блэк
Pomeranian
Born: 15 ноября 2016
Скайуокер
Klein spitz
Born: 15 ноября 2016
13.6.2017
Планета Самоцветов Золотой Орфей
Pomeranian
Born: 13 июня 2017