Lavrenova Elena

Lavrenova Elena
Rossiya - Moskva
Klein spitz

Male for breeding


Вива Лада Грильяж В Шоколаде
Klein spitz
Born: 28 марта 2016
1 litter
Owner: Lavrenova Elena
Country: Rossiya
City: Moskva