Karpova Vera

Karpova Vera
Rossiya - Izhevsk
Klein spitz

Breeder's by


18.2.2011
Золотой Шарик
Klein spitz
№ pedigree: RKF 3098090
Born: 18 февраля 2011
Owner: Panisheva Oksana
Country: Rossiya
City: Sarapul