Ivanova Nataliya

Ivanova Nataliya
Rossiya - Nizhnii Novgorod
Klein spitz

Male for breeding


Белиссимо Стар Оф Кисс Микс
Klein spitz
№ pedigree: 4801884
Born: 1 января 2017
Owner: Ivanova Nataliya
Email: ivanova_na@logoprom.ru
Country: Rossiya
City: Nizhnii Novgorod