5.05.2019. Ранг ChRKF. Vistavka Sobak Vseh Porod Ranga Sas Chrkf G. Aleksandrov. VOOO KSDZ Alfa Dog. Aleksandrov

Nemezkii Malii Shpiz Oranzhevii, Serii I Dr.Okrasi
Judge: Крюкова Елена Валентиновна / Elena KryukovaAdd results: Жиров Роман