Dzhildybakova Ol'ga

Dzhildybakova Ol'ga
Rossiya - Magnitogorsk

  89507364134

Pomeranian

Male for breeding


Уолт Литл Голд
Pomeranian
Born: 10 июля 2016
Owner: Dzhildybakova Ol'ga
Phone: 89507364134
Country: Rossiya
City: Magnitogorsk