Сибсы → Izumrudnii Gorod Flen-Sur-Sen

Izumrudnii Gorod Oldmen
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 11 November 2009
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 11 November 2009
1 litter 1 puppy
Izumrudnii Gorod Cherchill
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 14 June 2010
Izumrudnii Gorod Shampan
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 28 February 2008
5 litters 8 puppies
Izumrudnii Gorod Sherri Shatle
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ
Born: 28 February 2008
6 litters 16 puppies
Izumrudnii Gorod Barselona
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 30 November 2010
Izumrudnii Gorod Bolislava
Kleinspitz
№ pedigree: RKF2967042
Born: 30 November 2010
Pomeranian/Zwergspitz
№ pedigree: BCU 097-003745 RKF2434441
Born: 17 December 2008
1 litter 1 puppy
Kleinspitz
№ pedigree: РКФ 3625487
Born: 29 May 2013
1 litter 1 puppy
Izumrudnii Gorod Shate Reno
PL-0
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 25 September 2012
3 litters 5 puppies
Izumrudnii Gorod Oplaus
Pomeranian/Zwergspitz
Born: 15 April 2014