Cave Marie-Astrid

Cave Marie-Astrid
Franziya
Pomeranian

Owner's by


Infanta Miliy Domovenok
Pomeranian
Born: 2 апреля 2017
Breeder: Zhulepova E
Kennel: Miliy Domovenok
Country: Ukraine
City: Kropyvnytskyi