Caprioli Anna

Caprioli Anna
Italia - Vasto
Pomeranian

Owner's by


Британи Сноу Паппи Фарм
Pomeranian
Born: 15 июля 2015
Breeder: Storozheva N.
Country: Rossiya
City: Sverdlovskaya Oblast